Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

באסיפה הכללית שהתקיימה היום (שלישי) הוחלט על הכרזת סכסוך עבודה. ההכרזה על סכסוך העבודה באה לאחר התמהמהות ועד ראשי האוניברסיטאות בפתיחת משא ומתן על הסכם השכר שתוקפו פג לפני כארבעה חודשים וכן בשל התעלמות ות"ת מהסגל הזוטר ברפורמה למערכת ההשכלה הגבוהה שאותה גיבש.

 הכרזת ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה מצטרפת להכרזה דומה שנעשתה בימים האחרונים באוניברסיטאות בן גוריון, תל אביב והעברית, והיא כוללת עילות ארציות ומקומיות:

 1. אי קיום מו"מ על הסכם שכר ארצי

2. שכר ההוראה של עוזרי הוראה

3. היעדר ביטחון תעסוקתי

4. תנאי העסקה של מורים מן החוץ

5. תנאי העסקה בתוכניות חוץ תקציביות

6. העדר תגמול בעבור מחקר

7. ניהול מו"מ בחוסר תום לב

8. כתבי מינוי שנתיים

9. העסקה לפי שעות

10. תנאי העסקה של עוזרי מחקר

11. אופן חישוב הוותק לעוזרי הוראה

12. אופן מתן הפטור משכר לימוד עוזרי הוראה

13. אי מתן תקן תלמ"ח ג' לדוקטורנטים

14. העסקה בתקן של מורים מן החוץ במבח"ר

15. קיפוח חברי הסגל הזוטר כעובדים שווי זכויות באוניברסיטה ביחס לעובדים בסגל המנהלי והאקדמי

16. אופן חישוב החזר הוצאות נסיעה וביטול זמן

17. סירוב האוניברסיטה לנהל משא ומתן בנושא מתן הודעה למשך מינוי או פיטורין.

18. התמהמהות שיטתית בטיפול בפניות הארגון לאורך תקופה ארוכה

 הכרזה על סכסוך עבודה תאפשר לנקוט בצעדים ארגוניים נגד האוניברסיטה במידת הצורך, ואולם אנו מקווים כי היא תקדם ותעודד את האוניברסיטאות לפתוח עמנו במשא ומתן ענייני לאלתר.

את נייר העמדה של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, המייצג את חזונם למערכת ההשכלה הגבוהה תוכלו לקרוא כאן.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר