Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

1. עצומה לביטול העסקה פוגענית של מורים מן החוץ באקדמיה ובמערכת החינוך

העצומה ביוזמת "הפורום להגנת ההשכלה הציבורית" יוצאת נגד אחד הגילויים הבולטים של העסקה פוגענית, מסחור והפרטה באקדמיה. העצומה תועבר אל ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה והחינוך, אל השרים המופקדים על נושאים אלה בממשלה ואל חברי הכנסת. חברי הסגל האקדמי הזוטר מכירים היטב צורת העסקה פוגענית זו של מורים מן החוץ, שמשמעותה פיטורים מידי ארבעה חודשים, היעדר תנאים סוציאליים ואקדמיים, ומעל לכל - הדרה מקהיליית החוקרים האקדמיים. בחתימתכם על העצומה תצטרפו לקריאה לביטולה של צורת ההעסקה הפוגענית של 'מורים מן החוץ' ו"מורי קבלן" בכל מוסדות האקדמיה והחינוך. לחתימה על העצומה הכנסו לכאן.

2. המחאה הציבורית לצדק חברתי – צעדות מחאה להצלת החינוך הציבורי

מחר (4.8.11) יתקיימו שתי צעדות מחאה למען הצלת החינוך הציבורי. חברי הארגונים של הסגל האקדמי הזוטר בארץ ישתתפו כקבוצה מזוהה בהפגנות המתוכננות: 

תל-אביב – הצעדה תצא בשעה 19:00 מכיכר הבימה, סמוך למאהל בשדרות רוטשילד אל בית שר החינוך. מקום המפגש לחברי הארגון: כיכר הבימה, ליד שלט של הסגל הזוטר, שם גם נחלק חולצות של הסגל הזוטר. איש הקשר לפרטים ושאלות: ירון דישון, נייד - 052-4573419. מומלץ להקדים מעט.

ירושלים – הצעדה תצא בשעה 19:00 מהמאהל בגן הסוס (רחוב קינג ג'ורג' פינת רחוב בצלאל) לכיוון משרד החינוך. איש הקשר לפרטים ושאלות וקבלת חולצה: איל אלישיב, נייד - 050-7994169. מומלץ להקדים מעט.

3. תמיכה בעובדי "חיפה כימיקלים" השובתים

עובדי חיפה כימיקלים צפון המאוגדים ב"כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי" שובתים למעלה משלושה חודשים. העובדים נאבקים בין השאר, על ביטול החלוקה לדור א' ולדור ב' ועל צמצום העבודה באמצעות קבלני משנה וחוזים אישיים לטובת העסקה ישירה ומאורגנת. במשך כל תקופת השביתה, שנכנסה לחודשה הרביעי, העובדים השובתים אינם מקבלים שכר ונעזרים בקרן שביתה שפתח ועד העובדים. כעת, בשל השביתה המתמשכת הם זקוקים לסיוע כספי כדי שיוכלו להמשיך לקיים את עצמם ואת משפחותיהם מבלי להפסיק את השביתה או להיכנע לדרישות מעסיקיהם. אם יש לכם יכולת ורצון לסייע לעובדים ולתרום כמידת יכולתכם לקרן השביתה שלהם, תוכלו לתרום ישירות לחשבון הבנק של ועד העובדים במפעל: חשבון מספר: 61051868, מספר בנק: 10, סניף: 879, או באשראי דרך האינטרנט בכתובת הבאה.

בברכה,

ועד הארגון