Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

כחלק מפעולות הרווחה למען החברים, הגיע הארגון להסדר עם חברת "מגדל" וסוכנות "איחוד ישיר" שבמסגרתו יהיו זכאים חברי הארגון לתנאים מיוחדים בביטוחי דירה ומשכנתא.

כחלק מההסדר התחייבה איחוד ישיר למחיר הטוב ביותר בביטוחי דירה ומשכנתא.

הבטחה זו מגובה בהתחייבות ל"הצעה הטובה ביותר" (Best Offer) שמשמעותה התחייבות למחיר נמוך יותר מכל הצעה אחרת שתקבלו בכתב ושתנאיה זהים. לפרטים, ולאותיות הקטנות, אנא עיינו בעלון המצורף.

כמו כן, מציעה איחוד ישיר לחברי הארגון ביטוחי רכב במחירים אטרקטיביים והטבה של תווי קניה לחברי ארגון אשר ירכשו ביטוח מקיף.

נשמח לקבל משוב חוזר מחברי ארגון אשר רוכשים את אחד מהביטוחים האמורים.

בברכה,
ועד הארגון