Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

מאבק הסגל האקדמי הזוטר להסכם שכר קיבוצי

היכנסו לעמוד המאבק בפייסבוק של הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר ועשו Like לקריאת עדכונים שוטפים על המאבק. נשמח לקבל מכם תגובות, הצעות ושאלות בעמוד המאבק.

להזכירכם, לפי החלטת הפורום המתאם ישבות הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות ביום הראשון ללימודים 30.10.2011. לתשומת ליבכם, השביתה כוללת הן את חברי הסגל הזוטר המלמדים בקמפוס האוניברסיטה בחיפה, הן את החברים המלמדים בשלוחות האוניברסיטה במכללות בני ברק, צפת, קריית שמונה וטבריה.

טופס הצהרה לקביעת אופן ההעסקה (מורה מן החוץ או עמית הוראה)

חבר סגל זוטר המועסק בהוראה או בסיוע להוראה ואינו סטודנט או מועסק בתוכנית חוץ תקציבית, יועסק בתקן של מורה מן החוץ או עמית הוראה. צורת ההעסקה נקבעת בהתאם לאופן מילוי טופס ההצהרה שיישלח אליו על ידי החוג שבו הוא מלמד. הטופס עשוי להיות מבלבל למילוי והשאלון הבא יסייע לכם לדעת אם מילאתם אותו נכונה.

כיצד מבחינים בין "מורה מן החוץ" לבין "עמית הוראה"?
מורה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות יועסק כמורה מן החוץ. מי שעונה בשלילה על כולן צריך להיות מועסק כעמית הוראה.

1. האם הנך מועסק בתוכנית חוץ תקציבית?
2. האם הנך מועסק גם כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?
3. האם שכרך מעבודה מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה (אוניברסיטאות ומכללות), גדול  מ- 14,537 ₪ ברוטו לחודש?
4. האם הנך פנסיונר והכנסתך (מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ומקרן הפנסיה) גדולה מ-8,307 ₪ ברוטו לחודש?
5. האם הנך מועסק באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר או מנהלי או במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף משרה מלא?

אם הגעתם בשאלון לתוצאה שונה מזו שבטופס ההצהרה אנא פנו אלינו. נשמח לסייע גם בכל שאלה אחרת שעולה. על עמיתי הוראה בלבד שיתבקשו להעביר אישורים על הכנסותיהם מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה להעביר את האישורים המתאימים.

מורים מן החוץ במכללות

כידוע, חברי סגל אקדמי זוטר רבים מועסקים גם במכללות. לאחרונה הוקמו שתי התארגנויות של מורים מן החוץ במכללות במטרה לשפר את תנאי העסקתם. אנו ממליצים בחום לחברי הארגון שמלמדים במכללות להצטרף ולפעול לשיפור תנאי ההעסקה. לפרטים, קראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון