Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

כפי שוודאי ידוע לכם, הכריזה ההסתדרות כי תקיים מחר שביתה כללית במשק, במחאה על העסקת עובדי קבלן. במסגרת שביתה זו ישבות הסגל המנהלי באוניברסיטה. גם אגודת הסטודנטים תשבית את הלימודים, כחלק מהמחאה.

מחר תפעל האוניברסיטה במתכונת שבת, ורק כניסה אחת תהיה פתוחה (כניסת דניה). כל מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים. אנא עקבו אחרי ההודעות בתקשורת בנושא השביתה.

הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות תומך במאבק להפסקת העבודה במתכונת קבלנית באקדמיה בישראל ובמשק כולו. אנו קוראים לכל חברי הסגל האקדמי הזוטר לכבד את ההשבתה ולגלות התחשבות בסטודנטים כך שלא יפגעו.

להזכירכם, בימים אלה מתקיים מו"מ על תנאי ההעסקה של הסגל האקדמי הזוטר ועד כה לא חלה כל התקדמות במו"מ. אם לא תחול התקדמות של ממש בזמן הקרוב, נצטרך לנקוט בצעדים ארגוניים הולכים ומחריפים.

בברכה,

ועד הארגון