Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

באסיפה הכללית שהתקיימה אתמול (חמישי) אושרה החלטת הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לפתוח בשביתה כללית ללא הגבלת זמן, בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלע המו"מ להסכם שכר חדש. החל מיום ראשון 18.12.2011 יפתחו ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות, לרבות באוניברסיטת חיפה, בשביתה כללית. השביתה תמשך עד אשר ייחתם מסמך הבנות שמסדיר את כל הסוגיות שבסכסוך.

השביתה היא שביתת הוראה ותרגול בלבד. שאר המטלות הנלוות לרבות קיום בחנים/מבחנים ובדיקתם, שעות קבלה ומענה על מיילים, יתקיימו כסדרם. אם לא יושג פתרון למשבר בקרוב, יושבתו גם שאר מטלות הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות.

השביתה כוללת את חברי הסגל האקדמי הזוטר המלמדים בקמפוס חיפה וכן בשלוחות האוניברסיטה (בני ברק, צפת, קריית שמונה וטבריה).

מאגודת הסטודנטים נמסר לנו כי הודעה על השביתה הועברה לסטודנטים, עם זה נמליץ לכל מי שאמור ללמד בימי השביתה, לעדכן את הסטודנטים שלו מראש במייל בדבר השביתה ועל כי השיעור לא יתקיים כמתוכנן. ליצירת קשר עם הסטודנטים שלכם אפשר להיעזר במערכת ה"הי-לורן" (להיכנס לקורס הרלוונטי ובעזרת ה"אלפון" לפנות במייל לכל הסטודנטים הרשומים בקורס).

אירועים במסגרת השביתה הכללית

ביום ראשון (18.12) בשעה 12:15 יקיימו חברי הארגון באוניברסיטת תל-אביב הפגנת מחאה מול לשכתו של יו"ר הות"ת, הפרופ' מנואל טרכטנברג, בחזית ביה"ס לכלכלה ע"ש ברגלס (בצמוד לאודיטוריום סמולרש). בידיו של הפרופ' טרכטנברג נמצא המפתח וגם היכולת להביא את המשבר לקיצו, באמצעות הגעה להסכמות הכרחיות, צודקות והוגנות בכל סוגיות הליבה של המאבק.

אתם מוזמנים להגיע ולהשתתף בהפגנה. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל יותם שם-טוב, טלפון: 03-6408186 או לעומר אלוני בטלפון: 052-4616185.

אירועים יתקיימו גם בקמפוס חיפה. להצטרפות לצוותי המאבק, לבירור פרטים ושאלות לגבי השביתה והמאבק יש לפנות למשרדי הארגון במייל או בטלפון 04-8240575.

מן התקשורת

תוכלו לעיין בכל הפרסומים שהופיעו בתקשורת על שביתת הסגל האקדמי הזוטר ולקבל עדכונים שוטפים בעמוד הפייסבוק של המאבק.

בהצלחה לכולנו במאבק המשותף,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר