Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום

אתמול (11.08.11), התקיימה פגישה בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין נציגי האוניברסיטאות בהשתתפות ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב). בפגישה הוחלט על חידוש המו"מ בנושא תנאי ההעסקה של הסגל הזוטר וזאת לאחר שהמו"מ הגיע למבוי סתום לפני כחודשיים.

עיקר דרישותינו במו"מ הינן: פתרון בעיית המורים "מן החוץ", ביטחון תעסוקתי והפסקת ההעסקה במתכונת קבלנית לסמסטר אחד בלבד למשך 4-6 חודשים, שיפור שכר המתרגלים, שיפור ההפרשות לפנסיה והסדרת מלגות מחקר.

לכתבה על חידוש המשא ומתן היכנסו לכאן.

לפגישה קדמו פרסומים בתקשורת בנוגע למערכת היחסים בין ות"ת לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, וזאת על רקע בחירתו של יו"ר ות"ת, הפרופ' מנואל טרכטנברג, לעמוד בראש הוועדה הכלכלית-חברתית ("צוות רוטשילד"), ולאור כישלון הניסיונות לקיים הידברות עם ות"ת בנושא תנאי העסקתם של חברי הסגל האקדמי הזוטר. הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר הבהיר כי "צדק מתחיל בבית", וכי על הפרופ' טרכטנברג להפגין אחריות חברתית וצדק חברתי קודם כל בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה.

לכתבה באתר גלי צה"ל היכנסו לכאן. לכתבה באתר וואלה היכנסו לכאן.

ביום רביעי השבוע השתתפו חברים מארגוני הסגל האקדמי הזוטר בהפגנות ברחבי הארץ נגד העסקה קבלנית ובעד העסקה ישירה והוגנת. בהפגנה שהתקיימה בתל-אביב נשא דברים הד"ר דניאל מישורי, ראש צוות המו"מ של הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר.

בברכה,

ועד הארגון