Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

שביתת הסגל האקדמי הזוטר ממשיכה גם מחר (חמישי 15.3).

ארגוני הסגל האקדמי הזוטר והאוניברסיטאות הגיעו לנוסח מוסכם של ההסכם הארצי. המשא ומתן שמתנהל בשלב זה הנו מול הממונה על השכר באוצר לאישור ההסכם. המחלוקת העיקרית שנותרה הינה לעניין תקופת ההסכם ותקופת מיצוי התביעות.

היום התחדש המשא ומתן עם הנהלת אוניברסיטת חיפה על הסוגיות המקומיות. הושגה התקדמות ואנו צפויים להגיע לנוסח סופי של ההסכם המקומי עד מחר בשעות הצהריים.

מחר (חמישי) בשעה 18:00 נקיים אסיפה כללית כדי להציג לחברי הארגון את ההסכם ולבקש את אישורכם לחתימה עליו.

לאחר שייושבו חילוקי הדעות עם הממונה על השכר באוצר וההסכם יאושר על-ידו, ייחתם ההסכם ונוכל להכריז על סיום השביתה. למען הסר ספק, מחר נמשכת השביתה בכל האוניברסיטאות לאורך כל היום.

על מיקום האסיפה נשלח הודעה מחר.

בברכה,

ועד הארגון