Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

עדכון שביתה 

שביתת הסגל האקדמי הזוטר נמשכת גם מחר (יום שישי 16.3).

זאת לאחר שלא חלה היום כל התקדמות מול האוצר שאמור לאשר את ההסכם.

להזכירכם, השביתה כוללת את כל המטלות שלכם ובהן: הוראה, הדרכה, תרגול, מעבדות, מענה לסטודנטים במייל, שעות קבלה, הגעה לבחינות ובדיקת עבודות, תרגילים ומבחנים (גם אם מדובר במועדי ב' של סמסטר א').

השביתה כוללת את כל מי ששייך לסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה, גם אם עבודתו מבוצעת מחוץ לקמפוס (למשל: תוכניות לימודים בנצרת, בית שאן, בני ברק, צפת, קריית שמונה, טבריה ועוד).

אסיפה כללית דחופה

היום התקיימה אסיפה כללית דחופה ובה הצגנו את ההסכם הקיבוצי החדש. האסיפה אישרה פה אחד את ההסכם.

לאחר יישוב חילוקי הדעות עם הממונה על השכר באוצר ולאחר שההסכם יאושר על-ידו, ייחתם ההסכם ונוכל להכריז על סיום השביתה.

בברכה,

ועד הארגון