דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 
לחברי הארגון שלום,  

יישום הסכם השכר הקיבוצי
אנו עדיין ממתינים לאישור הסכם השכר המקומי על ידי הממונה על השכר באוצר. עם קבלתו ייכנס לתוקף גם הסכם השכר הארצי הקיבוצי החדש. אשר על כן, השכר שישולם ב-1.6.12 עדיין לא יכלול את תוספות השכר שעליהן הוסכם ולא יופיעו הפרשי השכר למורים מן החוץ שהועסקו בסמסטר ב' בתוכניות חוץ תקציביות, סגורות או מותנות, אם יש להעסיקם כעמיתי הוראה. אנו מצפים שהעניין יסתיים בקרוב ושהתוספות ישולמו בשכר חודש יוני (המשולם ב-1.7.12). 

תוספת ותק 
שכרו של כל חבר סגל זוטר (למעט המורים מן החוץ) כולל מרכיב של תוספת ותק שמשולם רק לאחר שהעובד הציג את התעודות והמסמכים הנדרשים לשם כךאנא בדקו בתלוש השכר (ותק צה"ל בפרטים האישיים וותק עבודה ב"נתוני עזר" שמתחת לפרטים האשייים) כי אתם משולמים את תוספת הוותק שלה אתם זכאים. 

על הזכאות לוותק לפי מסלולי העסקה ראו כאן

לתלוש שכר לדוגמה ראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון.