דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 
לחברי הארגון שלום,   

כמדי שנה בתקופה זו, חברי ארגון רבים זוכים לקבל מהאוניברסיטה זימון לשימוע לקראת סיום העסקתם או צמצומה.

זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד, המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להתייחס לסיבות שבגינן נשקלת המשך העסקתו או צמצום משרתו, ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. 

לתשומת לבכם, על ההזמנה לשימוע לציין אם מדובר בסיום העסקה או בצמצום היקף משרה וכן את הטענות או הסיבות העיקריות שבגינן נשקל השינוי בהעסקה, באופן שיאפשר לעובד להתכונן לשימוע ולהכין את תשובתו.

להלן נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה. באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך החורג באופן מהותי מנוהל זה וזכויותיכם נפגעו, אנא צרו עימנו קשר כדי שנוכל לבחון את האפשרות לדרוש עבורכם פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.

בברכה,
ועד הארגון