דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 
לחברי הארגון שלום,   

תוספות לשכר חודש יוני 2012  

בשכר חודש יוני שישולם ב-1.7 יעודכן שכר כל חברי הארגון בשיעור של 5.8% בהתאם לשתי הפעימות הראשונות בהסכם השכר הארצי.

בנוסף, ישולמו הפרשי שכר רטרואקטיביים בשיעור של 2.9% החל מיום 1.10.2011 ותוספת של עוד 2.9%. החל מיום 1.1.2012. הפרשי השכר הרטרואקטיביים ישולמו למי שהועסקו במועדים אלה.

הפרשי השכר הרטרואקטיביים יופיעו בתלוש השכר תחת הכותרת "פירוט הפרשים".
אנא בדקו את תלוש השכר שלכם וודאו כי קיבלתם את התוספות שלהן אתם זכאים. 
ראו כאן הסבר לתלוש השכר. בכל שאלה או בעיה אנא פנו אלינו.  
 
כמו כן, בשכר יוני יגדלו ההפרשות הפנסיונית בשיעור של 0.5% צד המעביד ו-0.5% צד העובד למועסקים בתקן עמית הוראה, עוזר הוראה ותלמ"ח, ויופרשו רטרואקטיבית מיום 1.1.2011. 

ביטול ההחרגה של תוכניות חוץ תקציביות (תוכניות בתקציב סגור ומותנה) וסמסטר קיץ. 
 
במסגרת ההסכם בוטלה ההחרגה של תוכניות חוץ תקציביות וסמסטר קיץ אשר אפשרה לאוניברסיטה להעסיק מורים בתוכניות אלה בתקן של "מורה מן החוץ" בלבד. בימים אלה החלה האוניברסיטה להעביר טופס הצהרה למי שהועסקו בשנת הלימודים תשע"ב בתוכניות חוץ תקציביות כדי להבחין בין מי שזכאי להיות מועסק כ"עמית הוראה" לבין "מורה מן החוץ".  

מי שהועסק בסמסטר א' תשע"ב כמורה מן החוץ וזכאי להיות עמית הוראה, ישולמו לו הפרשי השכר. מי שהועסק בסמסטר ב' תשע"ב כמורה מן החוץ וזכאי להיות עמית הוראה, יקבל כתב מינוי מתוקן וישולמו לו הפרשי השכר. 

אם אינכם מבינים את אופן מילוי הטופס או יש לכם שאלות, אנא צרו קשר.  

תשלום דמי הבראה   

לתשומת לבכם, בשכר חודש יוני שישולם ב-1.7 ישולמו לכל חברי הארגון אשר השלימו לפחות שנת עבודה אחת באוניברסיטה דמי הבראה לשנת 2012. 

בברכה,

ועד הארגון