Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,   

מלגאיות בהריון ובחופשת לידה   
בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) בדבר כללים להתאמות לסטודנטיות בהריון, שמירת הריון ולסטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, לא תופסק מלגה בגין שמירת הריון או חופשת לידה. כמו כן, עם תום תקופת המלגה תהיה המלגאית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה למספר השבועות שבהם הייתה בשמירת הריון ו/או בחופשת הלידה במהלך תקופת המלגה, ולא יותר מאשר לסמסטר נוסף. להלן הנוסח המלא של ההחלטה.  
 
תווי קניה בהנחה
כמידי שנה לקראת ראש השנה מוכר ועד העובדים כשירות לחברי הסגל הזוטר תווי קנייה בהנחה. לחוזר הכולל הסבר כיצד תתבצע המכירה היכנסו לכאן. הזמנות אפשר לבצע עד יום רביעי, 8.8.2012 במשרד הארגון בלבד. שעות קבלת קהל במשרד הארגון: ימים א' עד ה' בין השעות 14:00 - 10:00.
 
יומן שבועי לשנת תשע"ג
החלה חלוקת היומן השבועי של אוניברסיטת חיפה לשנת תשע"ג. את היומנים אפשר לקבל במשרד הארגון בשעות קבלת הקהל.

בברכה,
ועד הארגון