דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 
לחברי הארגון שלום,   

מרצים ומתרגלים באוניברסיטת חיפה שאינם סטודנטים מתבקשים מדי שנה למלא טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקתם (עמית הוראה או מורה מן החוץ). 
השנה, נדרשו כל המורים בשתי פקולטות לצרף לטופס ההצהרה גם טופס 106 ושני תלושי שכר ממקום עבודתם האחר.

לפי עמדת הארגון מדובר בפגיעה לא מידתית בפרטיותם של חברי הארגון. לאחר דין ודברים עם האוניברסיטה סוכם כי דרישה גורפת זו תבוטל ולאוניברסיטה תישמר הזכות לוודא את האמור בטופסי ההצהרה ולבקש מחברי הארגון אסמכתאות כתובות באופן מדגמי בלבד.

לתשומת ליבכם, כדי למנוע אי נעימויות, בכל מקרה של ספק בנוגע לאופן מילוי הטופס, אנא התייעצו עימנו.

אנו צופים שיקח זמן עד שהחוגים השונים יטמיעו את השינוי בהנחיות. אם טרם הגשתם את טופס ההצהרה ונדרשתם לצרף לו אסמכתאות, אנא פנו אלינו בהקדם.

בברכה,
ועד הארגון