Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

למורים מן החוץ שלום,

ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר שאינם סטודנטים הנה במינוי של מורה מן החוץ או עמית הוראה ונקבעת בהתאם להצהרתם בטופס הצהרה.

מורה מן החוץ מקבל שכר למשך 8 חודשים בשנה וזוכה לפנסיה לפי צו הרחבה בלבד.

תנאי העסקתו של עמית הוראה משופרים מאלה וכוללים 12 חודשי שכר לשנה, תוספת ותק, קרן פנסיה מלאה, קרן השתלמות ותקציב קשרי מדע.

אם אתם מועסקים כמורים מן החוץ ולא קיבלתם למלא טופס הצהרה לפני תחילת העסקתך השנה, יש לפנות אלינו בהקדם האפשרי כדי שנוכל לוודא שהעסקתכם הנה במסלול הנכון.

בברכה,
ועד הארגון