Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

למורים מן החוץ שלום, 

הסכם השכר הקיבוצי (2012) מאפשר למורים מן החוץ להגיש בנסיבות מיוחדות בקשה לכתב התחייבות להעסקה לטווח ארוך. אם הועסקתם לאורך שנים בהוראה בקורסים לתארים אקדמיים ויש לכם עניין בכתב התחייבות מהאוניברסיטה להעסקה לטווח ארוך יש לפנות אלינו בהקדם האפשרי.

בבקשות תדון ועדה משותפת לאוניברסיטה ולארגון.

בברכה,
ועד הארגון