Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תיאום פגישה אישית עם נציג קרן הפנסיה "מגדל מקפת"

חברי הארגון מוזמנים לפגישה אישית עם יועץ "מגדל מקפת" בנושא קרן הפנסיה (בדיקת מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה, התאמת המסלולים, סימולציות לפנסיה ועוד). הפגישות יתקיימו בימים: רביעי (13.2.13) ושני (25.2.13) במשרדי ארגון הסגל האקדמי הזוטר (בניין ראשי, קומת ה-500, חדר 503).

יש לתאם פגישה מראש עם יובל רקוטש, במייל: yuvalrac@migdal.co.il.

טופס 101

בימים אלה יישלח אליכם בדואר הפנימי של האוניברסיטה או לביתכם טופס 101 לשנת 2013. את הטופס חייב למלא כל עובד בכל תחילת שנת עבודה, וזאת על פי דרישה של רשות המיסים (שנת עבודה לעניין מס הכנסה מתחילה ב-1 בינואר של כל שנה). תוכלו להיעזר בהנחיות הבאות למילוי הטפסים.

תיאום מס

אם אתם שכירים המקבלים משכורת משני מקומות עבודה או יותר, או שבנוסף למשכורת אתם מקבלים גם תמיכה ממשלתית כגון: קצבת פרישה, קצבת ילדים או כל קצבה אחרת, או אם יש לכם הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה ובנוסף קיבלתם במהלך שנת המס הכנסה נוספת (זמנית או חד פעמית), עליכם להעביר למחלקת שכר באוניברסיטה תיאום מס כדי להימנע מתשלום מס עודף. שימו לב:

חודש מרס הוא המועד האחרון להגשת תיאום מס (31.3.2013). ללא תיאום מס ינוכה מהכנסתכם מס מרבי בשיעור של 49 אחוז.

את טופס תיאום המס עליכם להגיש למחלקת שכר באוניברסיטה (בניין אשכול, קומה 24). ליצירת קשר: לנה טוסוב 04-8240404 ytusov@univ.haifa.ac.il, שגית חיים 04-8248735 shaim@univ.haifa.ac.il, פקס 04-8240038.

בברכה,
ועד הארגון