Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תיאום מס - מועד אחרון להגשה (תיקון טעות)

לתשומת לבכם, בחוזר האחרון נפלה טעות בנושא התאריך האחרון להגשת תיאום מס לשנת 2013.
כדי שהאוניברסיטה תספיק לעדכן את התיאום לשכר המשולם ב-1.3.2013 יש להגישו עד יום רביעי 20 בפברואר. ללא תיאום מס ינוכה מהכנסתכם מס מרבי בשיעור של 49 אחוז.

עמכם הסליחה.

את טופס תיאום המס יש להגיש למחלקת שכר באוניברסיטה (בניין אשכול, קומה 24).
ליצירת קשר:
לנה טוסוב 04-8240404 ytusov@univ.haifa.ac.il
שגית חיים 04-8248735 shaim@univ.haifa.ac.il
פקס 04-8240038

פיטורין ללא שימוע - תביעה שהגיש הארגון לבית הדין לעבודה

החודש הסתיימה בפשרה תביעה שהגיש הארגון לבית הדין לענייני עבודה בגין פיטורים שלא כדין, לאחר שמורה מן החוץ אשר עבדה באוניברסיטה במשך 7 שנים פוטרה בסמוך לתחילת שנת הלימודים מבלי שנעשה לה שימוע, ולאחר שבעלי תפקיד באוניברסיטה נתנו למרצה להבין כי תועסק גם בשנה השמינית.

במסגרת הסכם פשרה תשלם האוניברסיטה למרצה סכום של 20,000 ש"ח.

לצערנו, בקשה עקרונית של הארגון מבית המשפט לקבוע כי על האוניברסיטה להודיע לחברי הארגון על המשך או סיום העסקתם לא יאוחר משישה חודשים מהמועד המתוכנן לסיום ההעסקה נמחקה בשלב מוקדם של הדיון. אנו בוחנים את האפשרות להגישה שוב במסגרת משפטית שונה.

את כתב התביעה אפשר לקרוא כאן (שמות המעורבים וכל פרט מזהה אחר נמחקו).

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על כך שהעסקתם של חברי הארגון תסתיים באופן הוגן ומכובד. באם העסקתכם באוניברסיטה הסתיימה שלא כדין, אנא פנו אלינו כדי שנוכל לבדוק אם יש מקום לפנות לבית הדין בדרישה לפיצוי כספי.

בברכה,
ועד הארגון