Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

לאחרונה, התבשרנו מכלי התקשורת על קיצוץ ניכר המתוכנן בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

כידוע, זו אינה הפעם הראשונה והעשור הקודם (2001-2010) התאפיין בפגיעה אנושה בתקציבי האוניברסיטאות. לפני כשנתיים וחצי נבלמה מגמה זו והוכרז על תוכנית שבמסגרתה יתווספו משאבים אשר אמורים היו לפצות על חלק מהקיצוצים. כיום אנו עומדים בפני איום ממשי על יישום התוכנית באופן שעשוי להסיג את מערכת ההשכלה הגבוהה שנים אחורה.

במחאה על הקיצוץ הצפוי יופסקו הלימודים באוניברסיטת חיפה למשך שעתיים ביום שלישי 12.3.2013 בין השעות 12:00-14:00. הפסקות לימודים דומות יהיו גם בשאר האוניברסיטאות בארץ.

כנס המחאה יחל בשעה 12:30 באודיטוריום מוזיאון הכט ובו ישתתפו חברי סגל אקדמי ומנהלי וסטודנטים.

כידוע לכולנו, הנפגעים הראשונים מקיצוץ בתקציבי האוניברסיטה צפויים להיות אנו, חברי הסגל האקדמי הזוטר ועל כן ההשתתפות של כל אחד ואחת מאיתנו במחאה זו חשובה.

בברכה,
ועד הארגון.