Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

סקר שביעות רצון - סגל אקדמי זוטר

אוניברסיטת חיפה החלה בחודשים האחרונים בתהליך מדידה והערכה של יחידות המנהל השונות. במסגרת תהליך זה, בכוונת האוניברסיטה להעביר שורה של סקרי שביעות רצון לסגל האקדמי הזוטר וכן לסגל האקדמי הבכיר, המנהלי והסטודנטים.

כדי לחבר את סקר שביעות הרצון של חברי הסגל האקדמי הזוטר, פנתה אלינו האוניברסיטה בבקשה לקבל הצעות לשאלות שחשוב שישולבו בסקר. אנו מזמינים כל אחת ואחד מכם לנצל את ההזדמנות ולהעביר אלינו בהקדם האפשרי שאלות שמשקפות את המידע שחשוב לכם שהאוניברסיטה וראשיה יקבלו על חברי הסגל האקדמי הזוטר. השאלות יכולות לגעת בכל ההיבטים של היותכם חברי סגל זוטר (היבטים מנהליים, אקדמיים, תעסוקתיים וכו'). אנא שלחו לנו את הצעותיכם והן תועברנה לאוניברסיטה במרוכז, ללא ציון שמות השולחים.

הזמנה להרצאה על סכנות ברשת האינטרנט

ביום חמישי 4.4.2013 בשעה 15:30 באודיטוריום מוזיאון הכט תתקיים הרצאה בנושא סכנות ברשת האינטרנט. מטרת ההרצאה: הכרת רשת האינטרנט והרשת החברתית פייסבוק והסכנות האורבות בהן, זיהוי הסכנות והשגיאות שעושים גולשים, הכרת כלים ושיטות לשמירה על הפרטיות ומתן כלים להורים להגנה ופיקוח על גלישת ילדים.

משך ההרצאה כשעה וחצי. חברי הארגון מוזמנים.

להזכירכם, בשל עבודות לפינוי קירות אסבסט שאותן מבצעת האוניברסיטה, יהיו משרדי הארגון סגורים עד לתאריך 15.4.13. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 04-8240575 או בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il.

בברכה, 
ועד הארגון