Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

סדנאות קיץ במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה – בסבסוד הארגון והאוניברסיטה.

הסבסוד הוא של 100 ש"ח לכל ילד, עבור מחזור אחד בלבד. לפרטים על הסדנאות קראו כאן

לקבלת טופס אישור סבסוד לקייטנה יש לפנות למשרד הארגון.

פרסום מאמרים ומחקרים של חברי ארגון בכלי התקשורת

באתר וואלה! עסקים פורסם מאמרו של הד"ר יעקב קורי, עמית הוראה וחבר ארגון:

לפיד, פישר ונתניהו – אבירי הבורגנות הישראלית
חברי ארגון המעוניינים לפרסם מאמרי דעה, מחקרים שהשתתפו בהם, ספרים שהוציאו לאור לאחרונה, מוזמנים לפנות אלינו.

מפגש בנושא הטרדות מיניות במקום העבודה

בשל מיעוט נרשמים המפגש לא יתקיים.

בברכה,
ועד הארגון