Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

אוניברסיטת חיפה החלה היום בהעברת סקר שביעות רצון לחברי הסגל האקדמי הזוטר שבעזרתו היא מבקשת ללמוד מה דרוש שיפור ולעקוב אחרי השינויים.

השתתפותכם בסקר חשובה מאוד ויכולה לשמש כלי בלתי אמצעי לשתף את האוניברסיטה והנהלתה בתחושותיכם לגבי עבודתכם, יחס החוג אליכם, מידת שביעות הרצון שלכם מתפקוד האוניברסיטה, תנאי העסקתכם ועוד.

אנו קוראים לכם להקדיש כמה דקות מזמנכם ולמלא את הסקר שנשלח אליכם היום על ידי האוניברסיטה.

בברכה,
ועד הארגון