Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

אסיפה כללית שנתית

להזכירכם, מחר, 25.6 בשעה 11:00 תתקיים האסיפה הכללית השנתית, בבניין הראשי, קומת ה-700, חדר 705.

על סדר היום:
אישור דו"חות שנתיים - דו"חות כספיים ודו"ח מילולי (עותק מהדו"חות נמצא במשרד הארגון וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה).
דו"ח ועדת ביקורת
בחירות לוועד
עדכונים שוטפים
שונות

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה, ולהעבירו למזכירות הארגון בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046.

סקר שביעות רצון

בימים אלה מעבירה האוניברסיטה בין עובדיה ותלמידיה סקר שביעות רצון.
לצערנו, אחוז הממלאים את הסקר מקרב חברי הסגל האקדמי הזוטר נמוכים במידה ניכרת ועומדים על 26% אחוזים בלבד. אנו מאמינים כי חשוב שכל אחת ואחד מאיתנו ימלא את הסקר כדי להעביר לאוניברסיטה ולמנהליה את נקודת המבט שלנו כעובדים באוניברסיטה. אנו מבקשים כי תתנו אמון בתהליך שנעשה כאן לראשונה ותשתפו בתחושותיכם לגבי עבודתכם, יחס החוג אליכם, מידת שביעות הרצון שלכם מתפקוד האוניברסיטה, תנאי העסקתכם ועוד, כדי שדברים ישתפרו וישתנו לטובה.

אם טרם מילאתם את הסקר, אנו קוראים לכם להקדיש כמה דקות מזמנכם ולמלאו כאן.

בברכה,
ועד הארגון