דירוג משתמשים: 4 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

לחברים שלום,

בהמשך לחוזר האחרון ששלחנו על הקיצוץ הצפוי בתקציב האוניברסיטה, אנו בוחנים את האפשרויות העומדות בפנינו כדי לפעול לצמצום הפגיעה בהיקף ההעסקה של חברי הארגון. 

נכון לעכשיו האוניברסיטה אינה מנדבת מידע על היקף הפיטורים הצפוי ומספקת תשובות מעורפלות בכל הנוגע לשאלה היכן יתבצע הקיצוץ.

ככל שיתברר שאחוז ניכר מנטל הקיצוץ יוטל על חברי הארגון בכוונתנו לנקוט בצעדים משפטיים כדי למנוע או לצמצם ככל האפשר פגיעה זו. כבר עתה ידוע לנו מחברי ארגון שזומנו לאחרונה לשימועים לקראת שינוי בהעסקתם כי הנימוק לזימון הוא "קיצוצים בתקציב". כדי לקבל תמונה מעודכנת לגבי היקף הפיטורים הצפויים בשל הקיצוץ הצפוי בתקציב נודה לך על מילוי השאלון הקצר הבא:

בברכה, 
ועד הארגון