Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

פיצוי בגין הודעה מאוחרת על ביטול קורס
לפי הסכם השכר הקיבוצי 2012, מכתב הביטחון התעסוקתי סעיף 7.ב.1. במקרים שבהם תיתן האוניברסיטה הודעה על ביטול קורס במהלך תקופה שתחילתה ב-15 בספטמבר וסיומה חודש מפתיחת הסמסטר (13 באוקטובר), ישולם לעובד פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס שבוטל, נוסף על השכר שהגיע לו עבור התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס. 

אם קיבלתם הודעה על ביטול קורס ביום 15 בספטמבר או אחריו – אנא פנו אלינו בהקדם כדי שנבקש עבורכם את הפיצוי הכספי הקבוע בהסכם. 

העסקת מורים מן החוץ במוסדות האקדמיים – דיון בוועדת החינוך של הכנסת
ביום שלישי, 15.10.13 השתתפנו בדיון בוועדת החינוך של הכנסת שעסק במעמד המורים מן החוץ ותנאי העסקתם באוניברסיטאות ובמכללות. בדיון, ביוזמת ח"כ זהבה גלאון וח"כ דב חנין, עלתה קריאה ברורה כי יש לבטל את צורת ההעסקה הפוגענית של המורים מן החוץ בשל הנזקים הכבדים שהיא גורמת הן למועסקים עצמם, הן למערכת ההשכלה הגבוהה ולעתידה. השינוי שעליו דובר נגע הן לתנאי ההעסקה (12 חודשי שכר בשנה ותנאים נלווים), הן לביטחון התעסוקתי שכיום אינו קיים כלל עבור המורים מן החוץ. את פרוטוקול הדיון אפשר לקרוא כאן

שביתה של ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון הכריז על סכסוך עבודה ושיבש את הלימודים ביום שני השבוע בשל פגיעה בתנאי ההעסקה של חברי הארגון בניגוד להסכמים. לכתבה על השביתה ראו כאן. אנו מאחלים להם הצלחה במאבקם הצודק.

בברכה, 
ועד הארגון