Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תוספת שכר

בשכר חודש ינואר ששולם ב-1.2.2014 עודכן שכר חברי הסגל האקדמי הזוטר המועסקים בתקן עמית הוראה, עוזר הוראה, תלמ"ח ומורה מן החוץ בשיעור של 2.9% בהתאם להסכם השכר הקיבוצי. בכך הושלמו ארבע תוספות של 11.6% סך הכל לשכר חברי הסגל הזוטר מחודש אוקטובר 2011.

עדכון דומה היה אמור להתבצע בתעריפי המינימום להעסקת עוזרי המחקר. עם זה, הנושא נמצא כרגע בדיונים בין הארגון והאוניברסיטה.

מומלץ לבדוק את תלוש השכר ולהשוותו לתלוש הקודם כדי לוודא שאכן חלה עליה בשכרך. במקרה של בעיה, נא לפנות אלינו.

הבהרות למילוי טופס 101 לשנת 2014

בימים אלה יגיע אליך טופס 101 לשנת 2014. את הנחיות מחלקת שכר למילוי טופס 101 אפשר לקרוא כאן. 

בברכה,
ועד הארגון