Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

פרט להעסקה באוניברסיטאות, רבים מאיתנו עובדים בהוראה או בתרגול גם כמורים מן החוץ במכללות. כיום, מלמדים במכללות המתוקצבות 4,379 מורים מן החוץ ומספר זה הולך וגדל.

במרבית המכללות אין ועד עובדים ולכן לא נחתמו עד היום הסכמי שכר קיבוציים למורים מן החוץ המלמדים בהן, ואף לא התקיים משא ומתן לשיפור תנאי העסקתם.

לאחרונה פרסמה המועצה להשכלה גבוהה מתווה העסקה למרצים מן החוץ במכללות, שמטרתו ליצור האחדה של תנאי ההעסקה של המורים מן החוץ במכללות באופן שאף ירע את תנאי ההעסקה של המורים.

כדי למנוע את הכלתו של מתווה זה נדרשת התארגנות של מורים מן החוץ במכללות. אנו מבקשים מחברי הארגון שמלמדים במכללות הציבוריות ושיש להם עניין בשיפור תנאי ההעסקה במכללות לפנות אלינו.

כיום, שכרו של מורה מן החוץ במכללה נמוך ב-20% מזה של מורה מן החוץ באוניברסיטה. במעבר לתקן של עמית הוראה, לפי מודל השכר שות"ת מבקשת לקבוע, משרה מלאה של עמית הוראה במכללה תעמוד על 16 שעות הוראה שבועיות לעומת 10 שעות הוראה שבועיות של עמית הוראה באוניברסיטאות. כלומר, שכר נמוך ב-37.5% לאותו מספר שעות. הבדל זה יוצר מצב שבו המעבר מתקן מורה מן החוץ במכללה לתקן עמית הוראה במכללה לפי מתווה ות"ת, יבוא לידי ביטוי בהורדת שכר של כ-10%. כלומר, מדובר במתווה שמרע את המצב של מורים מן החוץ במכללות ביחס למצב הנוכחי.

נכון להיום מורים מן החוץ מאורגנים במכללת שנקר, במכללה האקדמית ת"א-יפו ובמכללת ספיר. במכללת שנקר ובמכללה האקדמית ת"א-יפו מתנהל בימים אלה מו"מ על תנאי העבודה.
הארגונים המקיימים משא ומתן במכללות דורשים שמשרה מלאה של עמית הוראה תעמוד על 12 שעות הוראה שבועיות. כך יישמר פער דומה לזה הנהוג כיום בין אוניברסיטאות למכללות. במקומות שאינם מאורגנים לא תהיה דרך למנוע את קבלת המתווה שמציעה ות"ת על ידי המכללות ואת הפגיעה בשכר המורים.

כדי שהמשא ומתן יהיה אפקטיבי ויכלול את כל המכללות הציבוריות בארץ (21 במספר) ולא רק יכפה עליהן את תוצאותיו, הצטרף ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה עם ארגונים אחרים לוועד פעולה כדי לסייע בארגון המורים מן החוץ בכל אחת מהמכללות תחת ארגון יציג בכל אחת מהן.
בשלב ראשון אנחנו מנסים לאתר מרצים שמלמדים במכללות מתוקצבות וברצונם לקחת חלק פעיל בארגון המכללה שבה הם מלמדים.

אנו מבקשים מחברי הארגון שמלמדים במכללות הציבוריות ושיש להם עניין בשיפור תנאי ההעסקה במכללות לפנות אלינו. אם יש לכם רצון לתרום באופן אישי או אם אתם מכירים חברי סגל באחת המכללות שיהיו מוכנים להירתם לעניין, אנא, צרו איתנו קשר.

בברכה,
ועד הארגון