Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

היום הגיש הארגון לבית הדין לעבודה בקשה לצו מניעה, שלפיו יופסקו ויעוכבו פיטורי וצמצומי חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה (ראו כאן).

דיון ראשון בבקשה יתקיים ביום רביעי 9.7.14 בשעה 13:00 בבית הדין לעבודה רח' פלי"ם 12 חיפה, אצל כבוד השופטת מיכל פריימן.

עד למועד הדיון נאסר על האוניברסיטה לקבל החלטות בנוגע לפיטורים או צמצומים של חברי הארגון.

הבקשה הוגשה נוכח מהלך הקיצוצים הנרחב שנוקטת האוניברסיטה ושעיקרו צמצום היקפי העסקה ופיטורים של רבים מחברי הסגל האקדמי הזוטר.

פניית הארגון לאוניברסיטה בדרישה לקבלת נתונים מפורטים ולהידברות עם הארגון בטרם יבוצע מהלך זה (ראו כאן) נענתה בסירוב .


אם הוזמנתם לשימוע לפני צמצום משרתכם או סיום העסקתכם באוניברסיטה – פנו אלינו וננסה לסייע כמיטב יכולתנו.

בברכה,
ועד הארגון.