דירוג משתמשים: 3 / 5

Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

תשלום תוספת שכר דיפרנציאלית לעוזרי הוראה מאסטרנטים פרונטאליים

בהתאם להסכם השכר (2012), החל משנת הלימודים תשע"ד זכאים סטודנטים לתואר שני המועסקים בהוראה (עוזרי הוראה מאסטרנטים פרונטאליים) לתוספת שכר דיפרנציאלית בשווי של 8%.

שיעור התוספת הדיפרנציאלית החודשית לעוזר הוראה יחושב על פי מכפלת מספר הסטודנטים הרשומים בקבוצת תרגול פרונטאלית, ב"ערך סטודנט לחודש" (3.264 ₪ לכל סטודנט רשום).

לדוגמה: עוזר הוראה מאסטרנט פרונטאלי שלתרגול שלו רשומים 20 תלמידים, יקבל תוספת של 65.28 ₪ לחודש, שהם 391.68 ₪ לכל תקופת המינוי (מינוי סמסטריאלי).

התוספת עבור העסקה בשנת הלימודים תשע"ד שולמה במשכורת חודש ינואר (1.2.2015).

התוספת עבור העסקה בסמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ה תשולם לחלק מעוזרי ההוראה במשכורת חודש ינואר (1.2.2015) ולחלק השני במשכורת חודש פברואר (1.3.2015). החלוקה לשני מועדי תשלום נובעת מהספק הזנת הנתונים של האוניברסיטה בתהליך שמתבצע ידנית.

אם הועסקתם במינוי של עוזר הוראה מאסטרנט פרונטאלי בשנה"ל תשע"ד ו/או בסמסטר א' של שנה"ל תשע"ה ולא קיבלתם את תוספת השכר – אנא פנו אלינו בהקדם.

תשלום שכר לעוזרי הוראה על השתתפות בהשתלמות לשיפור ההוראה בשנת הלימודים תשע"ד

במהלך החודשים האחרונים שילמה האוניברסיטה שכר לעוזרי הוראה שנדרשו להשתתף בהשתלמות לשיפור איכות ההוראה בשנת הלימודים תשע"ד.

להזכירכם, בשנה"ל תש"ע החלה האוניברסיטה לחייב עוזרי הוראה לעבור השתלמות לשיפור ההוראה מעבר לשעות עבודתם ומבלי שניתנה להם תמורה עבור כך. בעקבות פניית הארגון זכו עוזרי ההוראה באותה השנה בשכר עבור ההשתתפות בהשתלמות, ואולם בשנה שלאחר מכן (ואילך) סירבה האוניברסיטה לשלם את שכרם. בשל כך, נאלץ הארגון לפנות לבית הדין לעבודה שחייב את האוניברסיטה לשלם לעוזרי הוראה שכר בעבור השתלמות שאליה הם מחוייבים להגיע.

במו"מ שהתקיים בין הארגון לבין האוניברסיטה נקבע כי השכר בעבור השתתפות בהשתלמות יעמוד על 35 ₪ לשעה, בתוספת החזר הוצאות נסיעה.

תשלום השכר לעוזרי הוראה עבור ההשתתפות בהשתלמות לשיפור ההוראה בשנת הלימודים תשע"ד שולם לחלק מעוזרי ההוראה במשכורת חודש אוגוסט (ששולמה ב-1.9), לחלקם במשכורת חודש ספטמבר (ששולמה ב-1.10), ולחלקם במשכורת חודש אוקטובר (ששולמה ב-1.11).

התשלום מופיע בתלוש השכר בצידו השמאלי למטה, תחת הסעיף "פירוט הפרשים".

אם השתתפתם בהשתלמות בשנת הלימודים תשע"ד ולא קיבלתם על כך שכר אנא פנו אלינו בהקדם כדי שנוכל לוודא שתקבלו תשלום רטרואקטיבי.

שירותי ספריה ומחשוב לסגל אקדמי זוטר

במסגרת העסקתכם במינוי הנכם זכאים לשירותי ספריה ומחשוב.

לעובדים במינוי סמסטריאלי או חצי שנתי, תינתן הארכה של שירותי ספריה ומחשוב לשנה מלאה.

עוזרי הוראה, לתשומת לבכם – תשלום על שירותי ספריה הינו חלק מ"התשלומים הנלווים" שבהם מחויב כל סטודנט. באפשרותכם אם כן לוותר על "התשלומים הנלווים" ועדיין ליהנות משירותי ספריה. עם זה, במקרה של ויתור על "התשלומים הנלווים" לא תהיו זכאים לשירותים שמעניקה אגודת הסטודנטים. לפרטים מלאים ראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון