Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ב-23 ביוני 2015 נבחרו חברי הארגון הבאים לנציגים בוועד הארגון:

הד"ר איתן רון (החוג למתמטיקה)
ולדיסלב טרטקובסקי (החוג למדעי המחשב)
טל נוה (החוג ללשון העברית)
עמית צריקר (בית הספר לעבודה סוציאלית)
קים יובל (החוג לפסיכולוגיה, ביה"ס לתלמידי חו"ל)
ערן פיק (החוג לתקשורת, החוג לסיעוד)
בוריס בולטיאנסקי (החוג לנוירוביולוגיה)
מורן טלמור (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מכינה)
יפה בללי (מכינה)
לודמילה גרמש (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)
מיכל אבן (החוג לתקשורת)

האסיפה אישרה את הדו"חות השנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי) ואת הדו"ח של ועדת ביקורת.

שתהיה שנת פעילות מוצלחת!

בברכה,
ועד הארגון