Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בעקבות שאלות של חברי ארגון אנו מבקשים להבהיר, כי אם ההסתדרות תכריז על שביתה הסגל האקדמי הזוטר לא שובת.

אנו ארגון עובדים עצמאי ואיננו שייכים להסתדרות. על כן, עבודתנו (בהוראה, תרגול, הדרכה, סיוע להוראה ועזרה במחקר) מתקיימת כסדרה.

אנו מאחלים לכל העובדים במשק הצלחה במאבקיהם למען העסקה הוגנת.

בברכה,
ועד הארגון.