Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

פיטורים והתפטרות - זכאות לפיצויי פיטורין

לתשומת לבכם, הוצאת מכתב לחוג שבו הנכם מודיעים כי אינכם מעוניינים להמשיך וללמד תחשב על ידי האוניברסיטה כהודעת התפטרות, ובמקרים רבים עלולה לשלול מכם את הזכאות לחלק מפיצויי הפיטורין שלהם הייתם זכאים כמפוטרים.

ככלל, פיצויי פיטורין ניתנים לעובד אשר פוטר להבדיל מעובד שהתפטר מיוזמתו. עם זה, חוק פיצויי פיטורים מתייחס למספר מצבים שבהתקיימם, יהיה זכאי עובד לפיצויי פיטורין, גם אם לא פוטר אלא התפטר.

אם אתם שוקלים לסיים את עבודתכם באוניברסיטה, או אם אתם מתבקשים על ידי היחידה שבה אתם מועסקים להגיש מכתב שלפיו ברצונכם להפסיק את העסקתכם – נציע לכם לפנות אלינו תחילה להתייעצות כדי שלא תאבדו את הזכויות המגיעות לכם.

פיטורי עובדות בהריון

לתשומת לבכן, אלא אם כן קיים היתר מיוחד של משרד הכלכלה:

אסור לפטר עובדת או למסור לה הודעה על פיטורים בזמן ההריון.

אסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן שיקטין את הכנסתה.

אסור לפטר עובדת או למסור לה הודעה על פיטוריה בזמן חופשת הלידה ו-60 יום לאחריה.

אסור לפטר עובדת בזמן טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת הטיפולים.

למידע נוסף בנושא הריון וחופשת לידה ול"אותיות הקטנות" ראו כאן.

בכל שאלה בנושא, אנא צרו איתנו קשר.

אסיפה כללית שנתית 2016 – דיווח

באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ב-21 ביוני 2016 נבחרו חברי הארגון הבאים לנציגים בוועד הארגון:

הד"ר איתן רון (החוג למתמטיקה)
טל נוה (החוג ללשון העברית)
עמית צריקר (בית הספר לעבודה סוציאלית)
קים יובל (החוג לפסיכולוגיה, ביה"ס לתלמידי חו"ל)
ערן פיק (החוג לתקשורת, החוג לסיעוד)
מורן טלמור (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מכינה)
יפה בללי (מכינה)
לודמילה גרמש (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)
מיכל אבן (החוג לתקשורת) – יו"ר הוועד

יובל אופק (ביה"ס למדעי המדינה) - חבר בוועדת ביקורת.

האסיפה אישרה את הדו"חות השנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי) ואת הדו"ח של ועדת ביקורת.

שתהיה שנת פעילות מוצלחת!

בברכה,
ועד הארגון