Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

הזכות לשימוע לפני צמצום היקף העסקה או פיטורים

זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד, המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להתייחס לסיבות שבגינן נשקל המשך העסקתו או צמצום משרתו, ולנסות לשכנע את המעביד כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו.

יש להזמין את העובד לשימוע לפני שמתקבלת החלטה על שינוי בהיקף עבודתו או פיטוריו. כל עובד רשאי להגיע לשימוע עם מלווה (המלווה יכול להיות חבר, עמית לעבודה, בן משפחה, נציג הארגון או עורך דין, לבחירתו). אם ברצונכם להגיע לשימוע עם עורך הדין של הארגון צרו עימנו קשר בהקדם האפשרי.

לתשומת לבכם, על הזימון לשימוע לציין אם מדובר בסיום העסקה או בצמצום היקף משרה וכן את הטענות או הסיבות העיקריות שבגינן נשקל השינוי בהעסקה באופן שיאפשר לעובד להתכונן לשימוע ולהכין את תשובתו.

להלן נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה.

אם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך החורג באופן מהותי מנוהל זה וזכויותיכם נפגעו, אנא צרו עימנו קשר כדי שנוכל לבחון את האפשרות לדרוש עבורכם פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.

הצעה לחברי הסגל המנהלים תיק השקעות

להלן הצעה של בנק יהב לחברי הסגל לתעריפי קניה ומכירה וכן דמי ניהול בניירות ערך ותיקי השקעות בתעריפים נמוכים מאלה המקובלים במערכת הבנקאית.

בברכה,
ועד הארגון