דירוג משתמשים: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

logozutar all

חברות וחברי הארגון שלום,

כפי שעדכנו אתכם, בחמשת החודשים האחרונים מתנהל מו"מ עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לקראת הסכם קיבוצי חדש. עם פתיחת המו"מ הצגנו את דרישותינו בפני ור"ה, אשר עיקרן:

1. ביטחון תעסוקתי: ביטול העסקה לתקופות קצובות ופיטורים מידי סמסטר לטובת העסקה רצופה. חברי סגל זוטר שעמדו בתקופת ניסיון של מספר סמסטרים בהצלחה, יועסקו במתכונת העסקה קבועה.
2. שכר: צמצום פערי שכר בין קבוצות עובדים שונות בסגל האקדמי הזוטר תוך יצירת מודל שכר אחיד, ובו כמה דרגות בהתאם לתואר אקדמי וביטול העסקה בתנאי "מורה מן החוץ". דרגת שכר התחלתית של 7,600 ₪ למשרה מלאה לבעל תואר ראשון (לעומת 5,200-6,300 ₪ לעוזר הוראה כיום). הדרגות הבאות במודל יוענקו בהתאם לתואר אקדמי וניסיון מקצועי.

עם תחילת המו"מ בקשנו לנהל מו”מ אינטנסיבי אשר יסתיים עד תחילת שנת הלימודים הקרובה. לצערנו, על אף ניסיון לקיים דיון רציני ולהגיע להסכמות עם האוניברסיטאות לא התקדם המשא ומתן ולא קיבלנו התייחסות עניינית לדרישותינו. למעשה, בשתי הפגישות האחרונות שהתקיימו החודש חזרו בהן האוניברסיטאות ממעט הנכונות שהביעו בדיונים לתקן את העיוותים הקיימים בהעסקת הסגל הזוטר. ההצעה שהגישו האוניברסיטאות בפגישה האחרונה שהתקיימה השבוע הייתה רחוקה מלענות על העקרונות שהצגנו עם פתיחת המו"מ:

‏א. הצעת ור"ה לביטחון תעסוקתי חוזרת על מה שכבר נקבע בהסכם 2012 ומשמרת את המודל של כתבי התחייבות לתקופה קצובה שכבר ידוע שאינם מספקים ביטחון תעסוקתי ומאפשרים פיטורים וצמצום משרה כמעט מכל סיבה שהיא (ביטול קורס, החלפה בסגל בכיר ועוד).
‏ב. בניגוד למה שהוסכם ב-2012, יחול מודל "הביטחון התעסוקתי" שמציעה כעת ור"ה על מספר חברי סגל אקדמי זוטר קטן מאלה שזכאים לו נכון להיום.
‏ג. יתר על כן, בעוד שכתבי ההתחייבות כוללים כיום את כל הקורסים שאותם מלמד המרצה, הציעה ור"ה התחייבות רק לקורס אחד בשנה, ללא קשר להיקף ההעסקה של העובד.
‏ד. כבר בפגישות הראשונות טענו נציגי ור"ה שהדרישות הכספיות של ארגוני הסגל מוגזמות, וכי שורש הבעיה טמון בשכרם הגבוה מידי של הדוקטורנטים ביחס לשכרם של עוזרי הוראה, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ. נבקש להדגיש כי ארגוני הסגל הזוטר לא יסכימו לפגיעה בשכר הדוקטורנטים.
‏ה. לגבי מודל שכר אחיד, הציגו נציגי ור"ה מודל שאינו אחיד, הכולל קריטריונים חדשים לסיווג מרצים כמורים מן החוץ. לפי נתוני ור"ה לאחר החלת הקריטריונים החדשים, לא ישתנה מספר המורים מן החוץ בחלק מהאוניברסיטאות, ובאחרות, מספרם אף יגדל.

ההצעה שהציגה ור"ה בשתי פגישות המו"מ האחרונות מפגינה אטימות כלפי 14 אלף חברי הסגל האקדמי הזוטר המהווים את עיקר כוח ההוראה באוניברסיטאות, משמרת תנאי העסקה פוגעניים ושרירות לב בפיטורי עובדים. לצערנו נראה כי אין בכוונת ור"ה לנהל מו"מ בכנות ובתום לב בטרם יכריזו ארגוני הסגל האקדמי הזוטר על סכסוך עבודה וינקטו צעדים ארגוניים.

6 ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות החליטו על הקמת מטה מאבק שירכז את הפעולות למען הצלחת המו"מ מול האוניברסיטאות וכדי להשיג למען כל חברי הארגונים תנאי העסקה הוגנים.

ברור לנו כי הצלחת המו״מ תדרוש מעורבות של כלל חברי הארגונים ותלויה במעורבותכם הפעילה במאבק. אנו קוראים לחברי/ות ארגון המעוניינים/ות להיות פעילים במאבק ליצור עמנו קשר.

נוסיף לעדכנכם בהתפתחויות,

שלכם,
ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

נטלי לוי - יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב
ד"ר דני שמש - יו"ר ארגון סגל ההוראה בטכניון
מיכל אבן - יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה
ד"ר ירון יהושע - יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר-אילן
עמית שמרת - מזכ"ל ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון
ד"ר יאיר דוכין - יו"ר ארגון מו"ח - מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית