Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברים שלום,

האסיפה הכללית הדחופה שהתכנסה ב-12.11 אישרה הכרזה על סכסוך עבודה הן בקשר למו"מ הארצי, הן בקשר למכינה והסמיכה את ועד הארגון להכריז על השבתה.

ההחלטה על הגשת הסכסוך בקשר למשא ומתן הארצי תתקבל בימים הקרובים בתאום עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר האחרים באוניברסיטאות.

השבוע, שבנו ופנינו - ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות - אל שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, נפתלי בנט, בבקשה כי יתערב במשבר במו"מ לקידום פתרון הבעיות בתנאי ההעסקה של הסגל הזוטר.

הסגל האקדמי הזוטר מאיים בעיצומים: "המשא ומתן הגיע למבוי סתום" (ליאור דטל, The Marker, 14.11.2017)

נמשיך ונעדכן אתכם בהתפתחויות.

בברכה,
ועד הארגון