Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

logozutar all m

 

חברות וחברי הארגון שלום,

הוכרז סכסוך עבודה של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר בשש האוניברסיטאות: העברית, בן גוריון, תל אביב, חיפה, בר אילן והטכניון, זאת לאחר שהמו"מ עם האוניברסיטאות הגיע למבוי סתום.

מטה המאבק של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות החליט על הגשת סכסוכי העבודה היום לאחר שבשבעת החודשים האחרונים מתנהל מו"מ עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לקראת חתימה על הסכם קיבוצי חדש (בטכניון כבר קיים סכסוך עבודה פתוח).

מאז חודש יולי התקיימו 18 פגישות מו"מ שבמהלכן חזר ור"ה מהסכמות ועמדות שהוצגו בפני הסגל הזוטר ואף העלה הצעות שמשמעותן הרעת תנאים של חברי סגל מסוימים לעומת תנאיהם כיום. בסוגיית היעדר ביטחון תעסוקתי לחברי הסגל האקדמי הזוטר הציע ור"ה הסדר ביטחון תעסוקתי רק למספר זעום של חברי סגל זוטר; בסוגיית צמצום פערי השכר החל להתגבש מודל שכר חדש, אך טרם הושגה הסכמה והפערים בין הצדדים גדולים.

ההצעות שהתקבלו עד כה מור"ה בישיבות המו"מ הינן פוגעניות, מגוחכות ומתעלמות מתנאי ההעסקה הקשים של חברי הסגל האקדמי הזוטר. התנהלות ור"ה חייבה אותנו להכריז על סכסוך עבודה ואנו לא נאפשר המשך העסקתנו במתכונת של עובדי קבלן שאינה ראויה בשום מגזר עובדים.

אנו מקוים שנציגי האוניברסיטאות יבינו כי למען מערכת השכלה גבוהה טובה יותר, למען חברי הסגל ולמען הסטודנטים יש להגיע בהקדם לפתרון הבעיות שבהעסקת הסגל הזוטר כדי שלא נאלץ לנקוט צעדים ארגוניים.

נוסיף ונעדכן אתכם גם בעמוד הפייסבוק של מטה המאבק.

שלכם,
ועד הארגון ומטה המאבק של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות