Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 


לחברים שלום, 

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות הננו מתכבדים להודיעכם כי הבחירות האלקטרוניות לוועד העמותה יתקיימו בימים 22, 23, 24 באפריל 2018.

הבחירות יתקיימו באמצעות חברת "YayaSoft". על אופן ההצבעה האלקטרונית תשלחנה הנחיות מפורטות בהמשך.

בהתאם לתקנון העמותה כל מי ששמו מופיע בפנקס הבוחרים רשאי לבחור ולהיבחר לוועד העמותה.

כדי לבדוק האם שמך מופיע בפנקס הבוחרים יש להיכנס לקישור הבא.

על חבר/חברת ארגון אשר מעוניינים להגיש את מועמדותם לוועד העמותה לפנות בהתאם לטופס הבא ולהחזירו למייל: Ruthlev2103@gmail.com. יש לציין בנושא המייל: אוניברסיטת חיפה.  

בברכה,

ועד הארגון