דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

שבעת חברות וחברי הארגון שנבחרו לוועד הארגון בבחירות שנערכו ב-15-17 במאי הם:

הד"ר איתן רון, יפה בללי, טל נוה, קים יובל, עמית צריקר, איגור קליינר ועו"ד שאול בלגי

תודה רבה לכל חברי הוועד שסיימו את תפקידם על תרומתם לחברי הארגון, ברכות לחברים החדשים והמון הצלחה לכולנו!

רצ"ב דו"ח ועדת הבחירות לסיכום הבחירות.

בברכה,
ועד הארגון

 


 

דו"ח מסכם מטעם ועדת הבחירות                      24.5.18

1. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ולאחר שהבחירות לועד ארגון הסגל הזוטר של האוניברסיטה שנערכו ביום 25.6.17 – נפסלו, מונתה ועדת בחירות אשר כללה שלשה חברים: השופטת בדימוס רות לבהר שרון, יו"ר הועדה, עו"ד פלאית אורנשטיין, והגברת לידיה סלע פלד.

2. הועדה החליטה על קיום בחירות אלקטרוניות כדי להקל על החברים, על מנת שיוכלו להצביע באופן אלקטרוני במועד, ובמקום הנוחים להם.

3. לאחר בדיקת מספר חברות הוחלט לקיים את הבחירות באמצעות חברת YAYASOFT, והמנכ"ל שלה מר יאיר חן, שהיא חברה מוכרת שנותנת שירותים לארגונים גדולים במשק.

4. הבחירות נערכו בימים 15, 16, 17 למאי.

5. הגישו מועמדותם 12 חברים שמועמדותם אושרה על ידי הועדה. הועדה קיבלה את תוצאות הבחירות ביום 18.5.18 בשעות הצהרים, הודיעה לכל המועמדים על תוצאות הבחירות, וביקשה מההנהלה לפרסם לאלתר לכל הבוחרים באתר הארגון, את התוצאות המפורטות, שכללו את מספר המצביעים הכללי ומספר החברים שהצביעו עבור כל מועמד.
יודגש כי יו"ר הועדה היא שקיבלה את התוצאות במישרין מהחברה.

המועמדים שנבחרו הם בהתאם לתקנון הבחירות שבעת המועמדים שזכו במירב הקולות, כמפורט להלן.

להלן התוצאות המפורטת:

נושא בחירהשם מועמד    אחוז קולות       כמות קולות

בחירות לוועד העמותה  איגור  קליינר       11.8         172 

בחירות לוועד העמותה  טל  נוה              10.4         151 

בחירות לוועד העמותה  יפה  בללי           10.1         147 

בחירות לוועד העמותה  קים  יובל             9.7          141 

בחירות לוועד העמותה  שאול  בלגי          9.2          133 

בחירות לוועד העמותה  עמית  צריקר       8.7           127 

בחירות לוועד העמותה  איתן  רון             8.0           116 

בחירות לוועד העמותה  מורן  טלמור        7.6           111 

בחירות לוועד העמותה     יובל אופק        7.2           105 

בחירות לוועד העמותה  איציק  בן חיים     6.9           100 

בחירות לוועד העמותה  מאג'ד  אגבריה    5.8           84   

בחירות לוועד העמותה  שמואל  פרלמן     4.6           67   

                                                         100          1454                       

סה"כ מצביעים:                  253

6. עם קבלת התוצאות הוגש ערעור על ידי מר איציק בן חיים שסבר שלהנהלה היוצאת היתה השפעה לא ראויה על תוצאות הבחירות. לבקשתו הועברו אליו כל הנתונים שנדרשו על המצביעים, ואופן הצבעתם. לאחר קבלת הנתונים חזר בו מר בן חיים מהערעור לאחר שלא יכול היה לתמוך את הטענות שלו בראיות.

עם דחיית הערעור, הועדה אישרה את התוצאות וקבעה כי הן סופיות, ואין מקום לפסול את הבחירות.

7. בטרם חתימתי על מסמך זה הנני מוצאת לנכון להצביע על מספר כשלים, כמפורט להלן, באופן קיום הליך הבחירות.
יצויין כי מרבית הכשלים תוקנו, והכשלים שנותרו אינם יורדים לשורשו של ענין ולא מצדיקים בשום אופן את פסילת הבחירות.

8. להלן הכשלים שמצאתי ואשר מומלץ לדאוג לתיקונם בכל הליך בחירות בעתיד.

א. לועדת הבחירות לא היה קשר ישיר לבוחרים, והועדה היתה תלויה ביו"ר הועד היוצא לצורך העברת והפצת הודעות והחלטות לכלל הבוחרים. ועדת הבחירות הינה גורם אוביקטיבי ובלתי תלוי ויש לשמור על מעמדו זה בקפידה!

ב. ההתנגדות של הועד היוצא למסירת כל שמות ופרטי הבוחרים לכל המועמדים, לא היתה ראויה. דבר זה גרם לדחיית הבחירות ותוקן בהתאם להחלטתי המפורטת מיום 7.5.18 בערעור שהוגש, בה הוריתי לפרסם למועמדים את הרשימה במלואה, ונקבע המועד הסופי של הבחירות שהודע לכל הנוגעים בדבר.

ג. מוצע כי להבא הגורם היחיד שיהיה בקשר עם יו"ר הבחירות יהיה גורם אוביקטיבי כגון יו"ר ועדת ביקורת, שלא יהיה לו אינטרס ישיר בתוצאות הבחירות.

אני מאחלת הצלחה לכל המועמדים שנבחרו !

בברכה,
השופטת בדימוס רות לבהר שרון,
יו"ר ועדת הבחירות לארגון הסגל הזוטר
של אוניברסיטת חיפה