דירוג משתמשים: 3 / 5

Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive
 

  

לחברות וחברי הארגון שלום,

כידוע, באפריל 2017 החל המו"מ על הסכם שכר קיבוצי חדש בין ששת ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות לבין ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות).

לצערנו, אחרי למעלה משנה של מו"מ, הגיעו הצדדים למבוי סתום. כתוצאה מכך החלו משאים ומתנים מקומיים באוניברסיטאות בר-אילן והעברית שהובילו לגיבוש נוסח הסכם שאינו מקובל על שאר ארגוני הסגל האקדמי הזוטר.

בשבוע שעבר פרסם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) הודעה כי "נחתם הסכם שכר חדש לסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות" וזאת על בסיס ההבנות שגובשו מול ארגוני הסגל הזוטר בשתי האוניברסיטאות האמורות.

ההסכם שגובש אינו פותר את הבעיות המרכזיות שבהעסקת הסגל האקדמי הזוטר ובהן ביטחון תעסוקתי, תנאי ההעסקה של המורים מן החוץ, פערי השכר בין דוקטורנטים לבין מאסטרנטים, והיעדר תמיכה במחקר של סגל זוטר.

כך למשל, הסדרי הביטחון התעסוקתי שבהסכם משפרים רק במעט את הביטחון התעסוקתי של בודדים מחברי הארגון. לכן, אין זה מפתיע שבהודעתו ור״ה מהלל ומשבח את ההסכם שגובש – מדובר בהסכם נוח מאוד להנהלות האוניברסיטאות.

עוד עולה מההודעה, כי בכוונת ור"ה לנסות ולכפות את ההסכם על ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות האחרות, ואמנם, הנהלות אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה הודיעו על רצונן לחתום על ההסכם.

ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה הודיע להנהלת האוניברסיטה כי הסכמים שגובשו בין ארגון אחר לבין אוניברסיטה אחרת אינם מחייבים אותנו בשום אופן. וכן, כי כארגון עובדים שמייצג כ-1,400 עובדים באוניברסיטת חיפה בפרט וכצד ליחסים קיבוציים בכלל, לא נפקיר את גורלנו בידי אחרים.

כידוע לכם, בשבועות האחרונים קיים הארגון הליך היוועצות עם האוניברסיטה כדי לצמצם ככל האפשר את הקיצוץ בהעסקת רבים מחברי הסגל האקדמי בשנת הלימודים הקרובה. לצערנו, עלה בידינו למנוע את הפגיעה בעובדים מעטים בלבד. משרתם של עשרות מחברי הארגון קוצצה או הסתיימה וזאת כחודש בלבד לפני תחילת הסמסטר כאשר האפשרות למצוא העסקה חלופית בהוראה במועד זה אינה קיימת. התנהלות זו של האוניברסיטה, שחוזרת על עצמה, מדגישה את הצורך של חברי הסגל האקדמי הזוטר בהסכם שכר שיבטיח ביטחון תעסוקתי והתחייבות מוקדמת של האוניברסיטה להודעה בדבר המשך ההעסקה.

בכוונתנו להגיע להסכם שכר אשר יפתור את בעיות ההעסקה הקשות של חברי הסגל האקדמי הזוטר המועסקים באוניברסיטת חיפה ולשם כך העלינו בפני האוניברסיטה את הדרישה לקיים סדרת פגישות מו"מ לאלתר במטרה להגיע להסכם שכר כבר במהלך סמסטר א'.

נשוב ונעדכן אתכם בכל התפתחות.

בברכה,

ועד הארגון