Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום, 

 

עצרת הזדהות עם המאבק נגד אלימות כלפי נשים

מחר (4.12) תתקיים עצרת הזדהות עם המאבק נגד אלימות כלפי נשים בין השעות 10:00-12:00 ברחבת אודיטוריום מוזיאון הכט.

במהלך העצרת תהייה הפסקת לימודים מלאה.

חברות וחברי הסגל הזוטר מוזמנים להשתתף בעצרת.

 

שביתת מורות ומורי המכינה האקדמית באוניברסיטת חיפה

שביתת מורי המכינה תכנס מחר אל השבוע השלישי שלה. למעלה מ-100 מורות ומורים משביתים את הלימודים במכינה לאחר שבמשך השנה וחצי האחרונות, הקדיש הארגון מאמצים רבים כדי להגיע להסכמות עם האוניברסיטה ולהסדיר את תנאי העסקתם של מורי המכינה בהסכם קיבוצי ראשון, אך ללא הצלחה.

בין הדרישות המרכזיות של הארגון במשא ומתן הדרישה: העברת כל מורי המכינה המועסקים כיום בשכר לפי שעות להעסקה בכתב מינוי; העסקת המורים לאנגלית באותם התנאים שבהם מועסקים מורים לאנגלית בשאר האוניברסיטאות; יצירת מנגנון שיבטיח ביטחון תעסוקתי למורים.

במכינה לומדים למעלה מ-2,000 סטודנטים שמהם 629 בלימודים קדם אוניברסיטאיים ו-למעלה מ-1,700 סטודנטים הלומדים אנגלית לתואר.

 

משא ומתן להסכם קיבוצי חדש לסגל האקדמי הזוטר

המשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש החל לפני חודש וחצי ומאז מתקיימות ישיבות מו"מ באופן שוטף ואינטנסיבי. הארגון והאוניברסיטה הציגו כל אחד את דרישותיו במסגרת המו"מ וכעת עיקר הדיון מתמקד בחיפוש מקורות תקציביים למימושן.

עיקר דרישות הארגון במו"מ:
ביטול צורת העסקה של מורה מן החוץ
צמצום פערי השכר בין עוזרי הוראה לבין תלמידי מחקר לתאר שלישי
ביטחון תעסוקתי ומועד הודעה מוקדמת על המשך העסקה

בברכה,
ועד הארגון