Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

אתר אינטרנט חדש לארגון – אנו שמחים לבשר לכם על העלאתו לרשת של אתר האינטרנט החדש של הארגון. דרך האתר תוכלו לקבל עדכונים שוטפים על פעילות ועד הארגון ועל הנושאים המצויים בדיון עם האוניברסיטה. עוד תוכלו למצוא באתר מידע על מסלולי העסקה, תנאי העסקה, הסכמי שכר, טבלאות שכר, מבצעים והנחות לחברי הארגון, מענה לשאלות נפוצות ועוד. כתובת האתר: http://www.segelzutar.org.il/haifa נשמח לקבל תגובות, הערות ובקשות לתכנים נוספים.

תיקון לחוק התגמולים למשרתים במילואים - לתשומת ליבכם, בעקבות תיקון לחוק התגמולים, עובד היוצא לשירות מילואים אשר אינו מתבצע בזמן שעות עבודתו, זכאי לקבל הן את שכר עבודתו הרגיל והן  את תגמולי המילואים. במקרה כזה יש להעביר למחלקת שכר טופס הצהרה על אי היעדרות מהעבודה בעת שירות מילואים.

תקציב קשרי מדע למועסקים בתקן "עמית הוראה" כחלק מהסכם השכר הקיבוצי זכאים עמיתי הוראה למימון המכסה השתתפות בכנסים ודמי רישום לעמותות מקצועיות. על מנת שנוכל להעריך נכונה את האופן שבו ממלאת האוניברסיטה את ההסכם, נודה לכל עמית הוראה אשר הגיש בקשה להחזר הוצאות מתקציב זה, אם יודיע לנו בעבור מה ביקש החזר, והאם בקשתו אושרה או נדחתה. 

בקשות למכתב התפטרות - הארגון נתקל לאחרונה במספר מקרים בהם התבקשו מורים להגיש לחוגים מכתב שבו הם מבקשים להפסיק את עבודתם. לתשומת לבכם, מכתב כזה עשוי להתפרש מאוחר יותר ע"י האוניברסיטה כהודעת התפטרות ולשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורין. נמליץ לכם לכן להימנע מהוצאת מכתבים כאמור לעיל. 

שינוי שעות קבלת קהל במשרד הארגון - לטובת חברי הארגון המגיעים לאוניברסיטה בשעות אחה"צ והערב, בתקופה הקרובה יהיה משרד הארגון פתוח בשעות אלה למשך יומיים בשבוע. לפיכך, החל מיום 10 בינואר 2010, אלו יהיו שעות קבלת הקהל במשרד הארגון: ימים ב', ג', ה', שעות: 10:00 עד 14:00. ימים א', ד', שעות: 15:00 עד 19:00.

 בברכה,
מיכל אבן,
יו"ר ועד הארגון