Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

בקרוב הנכם צפויים לקבל את הדו"ח השנתי על החיסכון הפנסיוני שלכם בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות. בדיקת הפרטים בדו"ח ושמירתו, חשובים מאד ועשויים לחסוך כסף רב בעתיד. מה כתוב בדו"ח? להלן קישורים להסבר אינטראקטיבי בדו"חות לדוגמה: דו"ח קרן הפנסיה ו- דו"ח קרן ההשתלמות.

 מומלץ לשים לב לסעיפים הבאים בדו"ח:

א. פרטים אישיים: וודאו כי הפרטים האישיים הרשומים בדו"ח - נכונים. לדו"ח מצורף בדרך כלל גם נספח למילוי הפרטים המעודכנים. יש חשיבות מיוחדת לעדכון הפרטים בקרן פנסיה, שכן הזכויות של העמיתים הם פונקציה של המצב המשפחתי שלהם, למשל, מספר הילדים.

ב. סכומי ההפקדות החודשיות לחיסכון: יש לשים לב שהאוניברסיטה הפרישה מדי חודש את מלוא הכספים באופן שוטף, ושאין דילוג על חודש מסוים. וודאו כי ישנה הקבלה בין הפרשות האוניברסיטה להפרשות שלכם, כולל רכיב הפיצויים שהינו על חשבון האוניברסיטה.

ג. מעקב: מומלץ לשים לב ליתרות שבהן התחלתם את החסכונות השונים ב- 2009, ולהשוות אותן לדו"ח שקיבלתם לשנה הקודמת (2008).

ד. תשואות ודמי ניהול: בדף השני של הדו"חות מופיע ריכוז תנועות ויתרות, שם רשומים יתרת הפתיחה של השנה, כמה כסף הופקד במשך השנה, הרווחים וכמה דמי ניהול נגבו. בקרן הפנסיה דמי הניהול נגבים הן מהתשלום החודשי המועבר לחיסכון, הן מהצבירה השנתית. בקרן ההשתלמות נגבים דמי הניהול רק מהצבירה השנתית.

חשוב לשים לב לגובה דמי הניהול - כחברי ארגון הנכם זכאים להנחה בדמי הניהול בקרן מקפת ובקרן השתלמות "מגדל" ומחויבים בשיעורים הבאים:

בקרן מקפת (קרן הפנסיה) - 2% מההפקדות החודשיות ו-0.25% מהצבירה השנתית.

קרן השתלמות מגדל – 0.8% מהצבירה השנתית.

ה. מענה לשאלות: אם גיליתם טעות או אם ברצונכם לבצע שינויים בחיסכון הפנסיוני, באפשרותכם ליצור קשר עם מנהלת הלקוחות שלנו בחברת "מגדל" - שרונה מילשטיין, בטלפון 03-7727460. בכל בעיה שעולה, אנא פנו לארגון.

ו. שימרו את הדו"ח שתקבלו כעת, כדי שתוכלו להיעזר בו לבדיקת הדו"ח בשנה הבאה.

,בברכה

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר.