Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

21.3.2010

לחברי הארגון שלום,

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, נחלק שי לחברי הארגון. החלוקה תתבצע השבוע בימים ובשעות הבאים:

יום א' – ד' בשעות 14:00 – 10:00

יום ה' בשעות 19:00 – 15:00

לא יחולק שי שלא בשעות הקבלה.

חברי ארגון שאינם יכולים להגיע למשרד ומעוניינים לשלוח אדם אחר במקומם לאסוף את השי, יספקו ייפוי כח בחתימתם + צילום תעודת זהות.

אחרי החג נמשיך ונחלק את השי במשרד הארגון בשעות הקבלה:

ימים א' – ה' בשעות 14:00 – 10:00

 

בברכת חג שמח!

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר.