Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בחוק ההסדרים 2009 נקבע כי דמי ההבראה יופחתו בשיעור של 50% בשנת 2010 ובשנת 2011, ומכאן סעיף "הפחתת הבראה" שאותו ראיתם בשכר חודש יוני.
הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר מנהל משא ומתן עם ועד ראשי האוניברסיטאות לביטול ההפחתה בשנת 2010.
אנו מצפים כי ההסכם ייחתם בקרוב וכי הסכום שנוכה משכר חודש יוני - יוחזר.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר.