Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברי הארגון שלום,

כחלק מפעולות הרווחה של הארגון אנו מביאים לכם 2 הצעות לביטוח תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות מטעם "מגדל".  
ההצעה הראשונה הנה בתנאים משופרים ובעלות נמוכה ממה שאפשר בדרך כלל להשיג באופן פרטי. (החל מ-9 ₪ לחודש).
ההצעה השנייה מוגבלת לחברים אשר ברשותם ביטוח משלים, "כללית - פלאטינום",  "מכבי – זהב" ו-"מאוחדת שיא" בלבד, והיא מציעה, במרבית המקרים, תעריפים נמוכים אף יותר (החל מ-19.5 ₪ למשפחה). לתשומת לבכם, הצעה זו הנה ללא צורך בחיתום, ללא תקופת אכשרה, וללא סייג של מצב רפואי.

הביטוחים המוצעים מכסים תרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות, או תרופות הכלולות בסל הבריאות אך נדרשות מסיבה שונה מזו הקבועה בספר התרופות.

לתשומת לבכם, מגדל מחויבת לתנאים המפורטים רק עד יום 15.9.10.

בברכה,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר

להלן ההצעות:


חבר סגל יקר,

מידי יום אנו עדים למצבים שבהם חולים רבים נזקקים לתרופות מצילות חיים ו/או מאריכות חיים, שעלותן אלפי שקלים בחודש ואשר אינן ממומנות באמצעות סל הבריאות הציבורי.

לאחרונה חל תיקון בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שבמסגרתו הוצא מהביטוח המשלים של חברי קופות החולים הכיסוי לתרופות מצילות או מאריכות חיים. במסגרת זו - גם חברי הקופות שהיו מכוסים בעבר (במסגרת מכבי "מגן זהב", כללית "פלטינום" או מאוחדת "שיא")-  אינם מכוסים עוד.

בעת הצורך ההוצאה לתרופה בודדת עלולה להגיע לסכומי עתק.

הכיסוי של "מגדל פארם", מבטיח את קבלתן של תרופות אלה בעת הצורך ומעניק עבורן כיסוי של עד 1,000,000 ₪ לרכישת תרופות מצילות או מאריכות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות.

כל חבר קופת חולים יכול להצטרף בכפוף לחיתום מקוצר, תקופת אכשרה ובמחירים אטרקטיביים כמפורט להלן:

גיל
פרמיה חודשית
עד גיל 50
9 ₪
51-65
22 ₪
מעבר לגיל 65
תעריף רגיל
ילד
5 ₪
 להצטרפות יש לחייג 6260* למוקד מגדל פארם ולציין במפורש כי הנכם פונים בנוגע להצעה "לחברי הסגל באוניברסיטת חיפה".

חבר בקופת חולים מכבי "מגן זהב", כללית "פלטינום" או מאוחדת "שיא", שחברותו הייתה בתוקף ביום - 31.12.07,  יכול להצטרף ללא צורך בחיתום, ללא תקופת אכשרה, ללא סייג של מצב רפואי קודם ובמחירים מוזלים כמפורט להלן:

משפחה: בני זוג או הורה וילד/יו עד גיל 24 או בני זוג וילדיהם עד גיל 24
כאשר המבוגר במשפחה הוא עד גיל 54 (גיל ביטוחי 54.5)
 

19.5 ₪ למשפחה
כאשר המבוגר במשפחה הוא מעל גיל 54 (גיל ביטוחי 54.5 ויום)
 

49.5 ₪ למשפחה
יחיד מעל גיל 25:

יחיד ייחשב רווק/גרוש או אלמן
25-35
9 ₪ ליחיד
36-54
14 ₪ ליחיד
55 ומעלה
24 ₪ ליחיד
 לחץ כאן להצטרפות לתוכנית באמצעות אתר האינטרנט או חייג למוקד מגדל פארם 6260*
לתשומת לבכם, מגדל מחוייבת להצעה זו עד לתאריך 15.09.2010 בלבד.
 הלוואי שלא נזדקק לתרופות מצילות חיים, אבל למקרה שכן נזדקק - כדאי שנהיה מכוסים.