Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

מורים שאינם סטודנטים באוניברסיטה או שאינם מועסקים בתוכניות מותנות או סגורות, מקבלים בימים אלה
 טופס הצהרה אשר יקבע את צורת העסקתם בשנת הלימודים הקרובה. האפשרויות הנן העסקה בתקן של "מורה מן החוץ" או בתקן של "עמית הוראה". להלן ההבדלים:

 

מורה מן החוץ

עמית הוראה

חודשי שכר בשנה/סמסטר

4/8

6/12

תוספת ותק

אין

יש (אנא הקפידו  להעביר לאגף משאבי אנוש צילום תעודת MA/BAוכן צילום של תעודת שחרור)

הפרשה לפנסיה

לפי צו הרחבה (2.5% חלק מעביד לגמולים, 2.5% על חשבון פיצויי פיטורין)

מלאה (6% חלק מעביד לגמולים 8.33% על חשבון פיצויי פיטורין)

קרן השתלמות

אין

יש (7.5% חלק מעביד)

תקציב קשרי מדע

אין

עד תקרה של 2500$ לשנה


אם התבקשתם למלא את הטופס אנא הקפידו למלא אותו נכון. אין להוסיף או לשנות את תוכן הטופס, ובכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהתייעץ. אם תתבקשו למסור עם ההצהרה טופס 106 באפשרותכם להעביר אותו לראש המנהל בפקולטה שבה אתם מלמדים.

לנוחיותכם, הכנו עבורכם שאלון קצר וברור, שבעזרתו תוכלו לדעת האם אתם עונים על ההגדרה של עמית הוראה או מורה מן החוץ. מורה שעונה בחיוב על אחת מהשאלות הבאות אמור להיות מועסק בתקן של מורה מן החוץ. מורה שעונה בשלילה על כולןאמור להיות מועסק בתקן של עמית הוראה.

1.האם אתה מועסק בתקציב סגור או מותנה?

2.האם אתה מועסק גם כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל במשרה מלאה?

3.האם שכרך מעבודה מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה (שכר שלא מעבודה באוניברסיטאות ומכללות), עולה על - 14,026 ₪ ברוטו (לא כולל השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה) לחודש?

4.האם אתה פנסיונר (גיל 64 לנשים, גיל 67 לגברים) והכנסתך (מקרן פנסיה ומעבודה) עולה על-8,015 ₪ ברוטו (לא כולל השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה) לחודש?

5.האם אתה מועסק באוניברסיטת חיפה גם בתקן אחר של סגל זוטר בהיקף משרה מלא, או סגל מנהלי בהיקף משרה מלא, או חוקר במסגרת תוכנית קליטה במדע בהיקף משרה מלא?

 אם לפי השאלון עליכם להיות מועסקים כעמית הוראה ואילו לפי טופס ההצהרה עליכם להיות מורה מן החוץ (או להיפך), כנראה שטעיתם במילוי טופס ההצהרה. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהתייעץ.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר