Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

בימים אלה הנכם צפויים לקבל את כתבי המינוי לשנת הלימודים תשע"א.  נמליץ כי תוודאו שהיקף ההעסקה המצוין בכתב המינוי תואם את מספר שעות העבודה שאליהן אתם נדרשים בפועל. את היקף ההעסקה יש לחשב כך:

עמיתי הוראה:

משרה מלאה של עמית הוראה הנה של 27.5 שעות שבועיות.

שעת הוראה שווה 2.75 שעות שבועיות (100% משרה = 10 שעות הוראה שבועיות).

לדוגמה: מורה המלמד שעתיים, יזכה להיקף משרה של 20%.

עוזרי הוראה:

משרה מלאה של עוזר הוראה הנה של 32 שעות שבועיות.

שעת הוראה שווה 4 שעות (100% משרה = 8 שעות הוראה שבועיות)

לדוגמה:

עוזר הוראה המלמד 8 שעות בשבוע, יזכה להיקף משרה של 100%.

עוזר הוראה הבודק בחינות במשך 8 שעות בשבוע, יזכה להיקף משרה של 25%.

לתשומת ליבכם: עוזר הוראה הנדרש למטלות סיוע להוראה (בדיקת עבודות, תרגילים וכדומה) מחויב בלא יותר מ- 448 שעות עבודה במהלך תקופת המינוי בעבור 100% משרה (32 שעות בשבוע, כפול 14 שבועות בסמסטר = 448 שעות).

תלמידי מחקר (תלמ"חים):  

משרה מלאה של תלמ"ח הנה של 22 שעות שבועיות.

שעת הוראה שווה 2.75 שעות שבועיות (100% משרה = 8 שעות הוראה שבועיות).

לדוגמה: תלמ"ח המלמד שעתיים, יזכה להיקף משרה של 25%.

מורים מן החוץ:

היקף העסקתם של מורים מן החוץ נקבע על פי מפתח של יחידות הוראה. שעת הוראה שווה יחידת הוראה אחת.

על האוניברסיטה להעביר לידיכם את כתב המינוי עד 30 יום מתאריך תחילת העסקתכם.

אם כתב המינוי שקיבלתם שגוי או שברצונכם לשאול ולהתייעץ, אנא צרו עימנו קשר.


בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר