Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

 1. משא ומתן על הסכם שכר ארצי – תקשורת

מאז ההכרזה כל סכסוכי העבודה באוניברסיטאות, קיבלנו פניות מהתקשרות לראיין חברי סגל זוטר, כדי לחשוף את הציבור בצורה טובה יותר לתנאי ההעסקה הפוגעניים שאנו מבקשים לתקן במשא ומתן הקרוב. חברי ארגון המעוניינים לספר את סיפורם האישי מוזמנים לכתוב לנו חזרה למייל (jstaff@univ.haifa.ac.il).  השתתפות בכתבות (בין אם ברדיו, בעיתונות כתובה או בטלוויזיה) אינם מחייבים חשיפת שם או פנים והדבר נתון לשיקולו של כל אחד מכם.

2. תיאום מס לשנת 2011
מי חייב בתיאום מס? 

אם אתם שכירים המקבלים משכורת משני מקומות עבודה שונים ויותר או שבנוסף למשכורת אתם מקבלים גם תמיכה ממשלתית כגון: קצבת פרישה, קצבת ילדים או כל קצבה אחרת, או אם יש לכם הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה ובנוסף קיבלתם במהלך שנת המס הכנסה נוספת, זמנית או חד פעמית.

שימו לב: חודש מרס הוא המועד האחרון להגשת תיאום מס לשנת 2011. ללא תיאום מס ינוכה מההכנסה הזמנית/חד פעמית שלכם מס מרבי בגובה 49 אחוז.

3. תוכנית קיץ בפילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה

 אוניברסיטת בר-אילן מציעה לסטודנטים לתארים מתקדמים מכל האוניברסיטאות להגיש מועמדות לתכנית קיץ בין תחומית שמתמקדת בפילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה. התוכנית תתקיים בין התאריכים 29.8-27.9 (כולל לינה במקום). משתתפי התכנית יזכו במלגה בסך 2500$, כל העלויות (לינה, אוכל וכדומה) ימומנו על ידי התכנית. על המעוניינים לשלוח מייל לכתובת: tikvah.fund@mail.biu.ac.il פרטים נוספים אפשר לקרוא כאן
 
בברכה,
ועד הארגון