Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,

1. סכסוך עבודה ומשא ומתן ארצי - אתמול, יום ג', 8.3.2011, נפתח המשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש לחברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות. במו"מ משתתפים נציגים מששת ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות, וכן נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות. על הסיקור התקשורתי של פתיחת המו"מ ראו למשל בדה-מרקר.

הדרישה המרכזית מאחורי סכסוך העבודה היא דיון על יישום הרפורמה בהשכלה הגבוהה, תנאי העסקה של מורים מן החוץ, תנאי העסקה של עוזרי הוראה, בטחון תעסוקתי לחברי הסגל, מלגאים, ועוד. בשל מורכבות הסוגיות אנו צופים שהמו"מ יהיה מורכב ולא יסתיים בתוך זמן קצר.  

נעשה כמיטב יכולתנו לעדכן אתכם בנוגע להתפתחויות בעלות חשיבות.

במסגרת ההערכות שלנו למו"מ אנו רואים חשיבות רבה גם לזירה הפוליטית וליצירת לובי פוליטי לטובת הסגל האקדמי הזוטר בכנסת. אם יש לכם היכרות על רקע אישי או מקצועי עם חברי כנסת שאיתם אתם יכולים לדבר על מצב הסגל הזוטר ועל דרישותיו במשא ומתן הנוכחי אנא פנו אלינו. המטרה של גיבוש לובי כזה בכנסת הנה, בין השאר, כדי שיתקיימו דיונים בוועדות הכנסת השונות ויוגשו שאילתות שמעלות את בעיותיו של הסגל האקדמי הזוטר בארץ. בשילוב לחץ פוליטי התקדמותנו במשא ומתן תהיה טובה יותר.

נשמח לקבל את עזרתכם!

2. העסקת מורים במכללת בני ברק בתוכנית מבח"ר - בהתאם להסכם בין האוניברסיטה לארגון הסגל הזוטר נקבע כי תוכניות הלימוד לחרדים במכללת בני ברק לא יחשבו לתוכניות מותנות, והעסקת המורים בהן תעשה כפי שנעשה בתוכניות בתקציב רגיל. ההסכם יושם במהלך סמסטר א' השנה. בסמסטר ב' החליטה האוניברסיטה לבטל את ההסכם באופן חד צדדי בתוכנית של החוג לריפוי ועיסוק בטענה שהתוכנית אינה מאוזנת כלכלית, והיא שבה להעסיק קבוצת מורים במכללת בני ברק במינוי של מורים מן החוץ.

הארגון פנה לאוניברסיטה בעניין והתריע כי אם לא תיישם את ההסכם עם הסגל הזוטר בנושא, עשוי הארגון לנקוט בצעדים ארגוניים או משפטיים.

3. תווי קנייה בהנחה לחברי הארגון – תזכורת: כמידי שנה לקראת פסח מוכר הארגון כשירות לחבריו תווי קנייה בהנחה. לחוזר הכולל הסבר כיצד תתבצע המכירה, הכנסו לכאן.

הזמנות אפשר לבצע עד יום חמישי, 20.3.2011 במשרד הארגון בלבד.

שעות קבלת קהל במשרד הארגון: ימים א' עד ה' בין השעות 14:00 - 10:00.


בברכה,

ועד הארגון