Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לכבוד חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר:
עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר, עוזרי הוראה ומחקר, חוזה מיוחד ביחידה לשפות

הנכם מוזמנים


לאסיפה כללית שנתית

 

שתתקיים ביום שלישי, 26.07.11

בשעה 12:00 בחדר 640 בבניין הראשי (סמוך לרחבת מוזיאון הכט)

 

על סדר היום:

עדכונים מהמו"מ הארצי והמקומי

דו"ח ועדת ביקורת

אישור דו"חות כספיים לשנת 2010

בחירות לוועד

שונות

 

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה, ולהעבירו למזכירות הארגון (בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046). 

 

 

השתתפותכם חשובה!


 

בין באי האסיפה יוגרלו מתנות שקיבל הארגון מרשת "שופרסל" בעקבות רכישת תווי קניה על-ידי חברי הארגון השנה.